Graderingskrav 6-1 kyu

Aikidosektionen, Bushido Luleå Budoklubb

Ladda ner som PDF 

Uppdaterade: 2018-03-07

Generella anvisningar

 

Teknikerna ska gå att identifiera.

Gör Omote och Ura omväxlande tills annat sägs. Det ska tydligt framgå vad som är Omote och Ura.

Korrekt etikett ska visas under hela graderingstillfället. Det innebär även att man är ren, har ren keikogi, visar respekt för sin partner samt övriga personer i dojon.

En korrekt teknik ska innehålla position, balansbrytning samt kast eller fasthållning. Dessa beståndsdelar ska logiskt hänga ihop.

Fasthållningstekniker ska alltid avslutas med Osai, utom vid Jiyuwaza.

Tori får inte vara öppen för neddragningar eller kunna bli störd i sin teknik p.g.a. bristande hållning eller position.

All användning av Jo, Bokken eller Tanto kräver koncentration och exakthet. Detta måste framgå av utförandet. 

 
 
6 KYU – ROKKYU
Minimum 20 träningspass
Ukemi (Mae, Ushiro)
Shikko (Mae)
Taisabaki (Kaiten, Tenkan, Irimitenkan)
 
TACHIWASA
Gyakuhanmikatatedori – Tai no tenkan ho, Shihonage
Aihanmikatatedori – Ikkyo, 
Shomen uchi – Iriminage
 
SUWARIWASA
Ryotedori – Kokyoho
 
 
5 KYU – GOKYU
Minimum 30 träningspass efter 6 kyu
Inkl. 6 KYU
Ukemi (Mae, Ushiro, Yoko)
Shikko (Mae, Ushiro)
Ikkyo-undo (Mae, Ushiro)
 
TACHIWASA
Ryotedori – Tenchinage
Aihanmi Katatedori – Kotegaeshi (ura)
Shomenuchi – Ikkyo
Gyakuhanmi Katatedori – Uchikaitenage, Nikyo
Katadori – Ikkyo 
Katateryotedori/Morotedori – Kokyonage
 
SUWARIWASA
Shomenuchi – Iriminage
 
 
4 KYU – YONKYU
Minimum 40 träningspass efter 5 kyu
Inkl. 5 KYU
Ikkyo-undo (Shiho)
Shikko (Kaiten)
Bokken kihon (1-7) 
 
TACHIWASA
Yokomenuchi – Ikkyo, Shihonage
Aihanmi Katatedori – Ikkyo, Kaitenage (Uchi)
Gyakuhanmi Katatedori – Ikkyo, Nikyo, Uchikaitenage, Sotokaitenage, Kokyoho
Katadori – Sankyo
Chudan TSUKI – Kotegaeshi (ura)
Ryotedori – Kokyonage
Katateryotedori/Morotedori  – Ikkyo
 
SUWARIWASA
Shomenuchi – Ikkyo
 
 
3 KYU – SANKYU
Minimum 50 träningspass efter 4 kyu
Inkl. 4 KYU
Ikkyo-undo (happo), 
 
SUWARIWASA
Shomenuchi – Ikkyo, Nikyo
Katadori – Ikkyo
 
HANMI-HANDACHIWASA
Katatedori – Shihonage, Kaitennage
 
TACHIWASA
Shomenuchi – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyonage
Yokomenuchi – Iriminage, Udekiminage, Kokyonage, Nikkyo
Chudan tsuki – Ikkyo 
Katateryotedori/Morotedori – Iriminage, Kotegaeshi
Katadori – Yonkyo
Katatedori – Koshinage 
 
USHIROWASA (STATISKT)
Ryotedori – Ikkyo, Kokyonage
 
 
2 KYU – NIKYU
Minimum 50 träningspass efter 3 kyu
Inkl. 3 KYU
Jo kihon (20 former, hidari/migi)
Jo kata 13
 
SUWARIWASA
Shomenuchi – Sankyo, Yonkyo, Gokyo
Yokomenuchi – Iriminage
 
HANMI-HANDACHIWASA
Shomenuchi – Iriminage, Nikyo
Ryotedori – Shihonage
Tsuki – Kotegaeshi (ura) 
 
TACHIWASA
Yokomenuchi – Nikyo, Gokyo
Katadori – Kokyonage
Katadori Menuchi – Ikkyo
Tsuki – Iriminage, Kaitennage, Shihonage
Katateryotedori/Morotedori – Kokyoho
Munadori – Shihonage 
Katatedori – Hijikimeosae, Kaitenosae
Ryotedori – Yonkyo
 
USHIROWASA
Ryotedori – Kotegaeshi, Shihonage 
Katate kubijime – Kokyonage
Ryokatadori – Kokyonage, Ikkyo
 
 
1 KYU – IKKYU
Minimum 60 träningspass efter 2 kyu
Inkl. 2 KYU
Jo kihon (i rörelse, framåt och bakåt, med växlande av sida)
Jo kata 31
 
SUWARIWASA
Katadori-Menuchi – Yonkyo
Shomenuchi - Jiuwaza
Hanmi-handachiwasa
Yokomenuchi – Nikyo
Katatedori – Ikkyo 
Ushiro-Ryokatadori – Kokyonage, Kotegaeshi, Sankyo
 
TACHIWASA
Munadori - Uchikaitensankyo
Katadori-menuchi – Kotegaeshi, Shihonage
Yokomenuchi – Jujigarame, Jiyuwasa
Tsuki – Ushirokirotoshi, Jiyuwasa
Shomenuchi – Koshinage
Katatedori – Jiyuwasa
Ryokatadori – Sankyo 
 
USHIROWASA
Ryotedori – Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Jujigarame, Jiyuwasa
Eridori – Ikkyo
Katate kubijime – Sankyo, Koshinage
Kakaedori – Kokyonage
Ryohijidori – Kotegaeshi