Graderingsanvisningar

Graderna 12:e Kyu tom 7:e Kyu är barn/ungdomsgrader. Varje grad visas genom färgmarkering (band/remsa) på bältet.

Graderna 6:e Kyu tom 4:e Dan är vuxengrader. Från sitt 13:e levnadsår graderar man sig till vuxengrader. För att erhålla 1:a Dan måste man vara 15 år fyllda.

Kyugraderna bedöms enligt de riktlinjer Svenska Budo&Kampsportsförbundet satt upp samt efter den träning som klubben bedriver. Målsätttningen är att eleven normal ska få möjlighet att byta Kyugrad två gånger per år. Stor hänsyn tas till träningsintensitet samt enskilda förutsättningar.

Kyugrader visas normalt inte med färgade bälten, utan eleven bär vitt bälte tom 1:a Kyu.

Vid 3:e Kyu börjar eleven bära Hakama.

Dangraderna bedöms på samma grunder som Kyugraderna men tillförs i högre grad internationella aspekter. Klubben använder Iyasaka Aikidoklubbs graderingskrav för Dan-grader.

1:a Dan erhålls normalt tidigast ett år efter att eleven erhållit 1:a Kyu
2:a Dan erhålls normalt tidigast två år efter 1:a Dan
3:e Dan erhålls normalt tidigast tre år efter 2:a Dan
4:e Dan erhålls normalt tidigast fyra år efter 3:e Dan

Graderingskrav

Vuxen (6-1 kyu)| Dan |