All träning är pausad på grund av Coronan


Vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

All träning är inställd till Corona-läget har förbättrats.